Zaštita dece od trgovine ljudima

Prepoznaj i reaguj!

Ovo je mesto gde možeš da saznaš šta je trgovina ljudima, kako da je prepoznaš i kome da se obratiš za pomoć.

Šta je trgovina ljudima?

Ko su najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji?

SVEDOČENJA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

kako da prepoznaš trgovinu ljudima?

Kako da prepoznaš trgovca ljudima?

Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima?

PET NAJČEŠĆIH PREDRASUDA O TRGOVINI LJUDIMA

Kviz znanja

Šta ti možeš da uradiš?

ZAŠTO JE VAŽNA KONVENCIJA SAVETA EVROPE O BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA?